Novinky

VLASTNÝ VÝVOJ REČI 4 - 5 ROKOV

Zväčšuje sa slovná zásoba a upevňujú vyjadrovacie návyky.

Okolo 4. roka: Spontánne sa zväčšuje slovná zásoba, takisto aj oblasť záujmov dieťaťa.

5 rok: Typický tým že sa upevňujú základné vyjadrovacie návyky.

VLASTNÝ VÝVOJ REČI 4 - 5 ROKOV - Obrázek
Plnění Obsahu 21.8.2023