Mesačná licencia

15 EUR

Doba trvania

Jeden mesiac

Vstup do webovej aplikácie Logopédia V lavici na dobu 1 mesiaca, ktorý umožní prístup ku všetkým oblastiam, online poradenstvu, vstup na blog, námety a tipy na logopedické aktivity a ďalšie.

Objednať

Trojmesačná licencia

35 EUR

Doba trvania

Tri mesiace

Vstup do webovej aplikácie Logopédia V lavici na dobu 3 mesiacov, ktorý umožní prístup ku všetkým oblastiam, online poradenstvu, vstup na blog, námety a tipy na logopedické aktivity a ďalšie.

Objednať

Ročná licencia

60 EUR

Doba trvania

Dvanásť mesiacov

Vstup do webovej aplikácie Logopédia V lavici na dobu 12 mesiacov, ktorý umožní prístup ku všetkým oblastiam, online poradenstvu, vstup na blog, námety a tipy na logopedické aktivity a ďalšie.

Objednať