Logopédia V lavici

Naša Logopédia V lavici je interaktívna webová aplikácia pre rozvoj reči, zraku, sluchu, predmatematických zručností, vnímania a rozlišovania u detí od 3 do 8 rokov. Aplikácia je vhodná pre domáce precvičovanie a do materských škôl pri práci na interaktívnej tabuli. Aplikácia slúži ako pomôcka pre pani učiteľky, zákonných zástupcov detí s narušenou komunikačnou schopnosťou i pre špeciálnych pedagógov.

Děti

O nás

Našu aplikáciu vyvíja tím odborníkov zo všetkých možných profesií - pedagógov, špeciálnych pedagógov, logopédov, programátorov, grafikov, ilustrátorov i jazykových odborníkov.


V našom tíme pracuje: PhDr. Martin Staněk, Mgr. Martina Kneslová, Mgr. Martina Bánská, Bc. Diana Gerbocová, PhDr. Deniska Bödöková, Mgr. Magdaléna Nováková, Mgr. Lucie Kottnauerová


O aplikácii

Logopédiu V Lavici je možné otvoriť vo webových prehliadačoch, mobilných zariadeniach i na interaktívnej tabuli. Všetkým deťom od 3 do 8 rokov, ich rodičom, pedagógom a ďalším záujemcom ponúka:


  • slovnú zásobu na precvičovanie správnej výslovnosti u detí predškolského a mladšieho školského veku
  • námety na logopedické aktivity v materskej škole i v domácom prostredí
  • oromotorické, dychové a hlasové cvičenia pro logopedickú prevenciu v materskej škole aj v domácom prostredí
  • slová, básničky, texty pre správne precvičovanie hlások
  • zábavné úlohy pre grafomotorické cvičenia, zrakové a sluchové vnímanie predmatematických zručností
  • videonahrávky a zvukové nahrávky správnej výslovnosti
  • rozvoj slovnej zásoby formou hier, rozprávok a rozprávania
Dítě Dítě

Otázka odborníkovi

Potrebujete poradiť? Napíšte nášmu odborníkovi. Otázku môžete položiť logopedičke, špeciálnej pedagogičke, pedagógovi, psychológovi. Otázka môže mať maximálne 150 znakov, odpoveď získate do 7 pracovných dní.

Odkazy:

Kontakty:


Technická podpora
logopedie.podpora@vlavici.cz

Prevádzkovateľ

V lavici s. r. o.

Prosecká 524/26, 180 00, Praha 8 – Libeň